blog
img 2·4 Avidyā kṣetram uttareṣām prasupta-tanu-vicchina-udārāṇām

2·4 Avidyā kṣetram uttareṣām prasupta-tanu-vicchina-udārāṇām

28 - 02 - 2015
Comentaris: { 0 }
La ignorància (avidyā) és el fonament dels altres kleshas, els quals poden estar latents, atenuats, interceptats o actius.

Aquest Sutra afegeix dos elements clarificadors sobre la teoria dels kleshas. El primer explica com tots els kleshas s'arrelen en avidyā, el coneixement erroni. No només avidyā és l'origen de tots els kleshas, sinó que també tots els kleshas ens porten de retorn vers avidyā quan el practicant intenta enfrontar-s'hi. Vyasa clarifica el missatge de Patañjali explicant que els kleshas no són sinó variacions del coneixement erroni, del pensar que hom sap, perquè tots ells estan tenyits per l'engany. Quan un objecte està fundat en avidyā, els altres kleshas el segueixen. Experimentem els kleshas sempre que el coneixement il·lusori està present i es redueixen quan aquest s'atenua. (Vyasa commentary on 2.4, Swami Hariharananda Aranya, Yoga philosophy of Patañjali, p.119. Traducció de l'anglès de l'autor).

La segona noció essencial que ofereix aquest sutra és que els kleshas són connaturals a la condició humana. No hi ha manera d'esborrar-los. Els podem 'esterilitzar', 'adormir', però sabem que tots els kleshas, en circumstàncies específiques, poden tornar a sorgir, encara que hagin estat ocults per molts anys. Aquí hi ha una advertència dura per al sadhaka: els kleshas no desapareixen; el practicant ha d'estar alerta i no ha de parar de practicar
img 2·3 Avidyā asmitā rāga dveśa abhiniveśāḥ kleśāḥ

2·3 Avidyā asmitā rāga dveśa abhiniveśāḥ kleśāḥ

27 - 11 - 2014
Comentaris: { 0 }
Els Kleshas són la ignorància, confondre el cos i la ment amb el "jo", l'atracció, l'aversió i la por a la mort.

En aquest Sutra, Patanjali comença una meticulosa explicació científica d'un dels pilars principals de la seva ciència del ioga: la teoria dels Kleshas que ens acompanyarà durant els propers 22 sutres. El primer missatge, i alhora el missatge principal, per a les nostres ments occidentals, és que la ciència del ioga no es podrà recolzar mai en enfocaments especulatius, com ho fa la filosofia Occidental. El Ioga és una qüestió de pràctica, i la comprensió de la seva realitat profunda pot arribar només per mitjà de l’experimentació i de l'auto-realització. 'Pensar que se sap' és el primer dels Kleshas.

Quan t'endinses en la pràctica de Ioga, el primer que aprens és que 'no saps', i que tot allò que penses que saps ve dels altres i no serveix de res per a la teva felicitat.

Això és Avidya, el primer Klesha, l'origen de tots els altres. Avidya és el contrari de Vidya: el coneixement verdader o ciència. En el context del ioga, ciència i coneixement no tenen res a veure amb la 'comprensió intel·lectual'. El coneixement del ioga ve de l'experimentació, de la vida i de la pràctica. Anthony de Mello explica una historia bonica sobre aquest concepte:

Una vegada, li varen preguntar ...
img 2.2 Samādhi-bhāvanā-arthaḥ kleśa-tanū-karaṇa-arthaḥ ca

2.2 Samādhi-bhāvanā-arthaḥ kleśa-tanū-karaṇa-arthaḥ ca

24 - 11 - 2014
Comentaris: { 0 }
[El Kriya Ioga] té el propòsit de conrear samadhi i també el propòsit d'atenuar les causes d'aflicció (kleshas).

Quan el cor no vibra en la mateixa freqüència de la ment, quan no hi ha harmonia entre el que volem fer i el que fem, vol dir que un klesha està interferint. En el sutra I.24, Patanjali defineix Ishvara com el que no és alterat pels kleshas: d'aquest principi aprenem que ser afligits pels kleshas significa allunyar-nos de nosaltres mateixos, de l'Atman, i finalment d'Ishvara.

Els kleshas no són el dolor mateix, sinó la font del dolor, la seva vibració originària. Alguns afirmarien que els kleshas són la versió oriental del 'pecat'. Però el pecat és el pare de la culpa, mentre que els kleshas no tenen res a veure amb ella. Com el pecat, els kleshas són inherents a la nostra condició humana, però mentre que aquell genera culpa, aquests generen dolor.

Els kleshas són terreny adobat per al dolor. En presència seva, malgrat la nostra voluntat de mantenir-nos ferms en el camí del Ioga, els nostres hàbits antics, els nostres records i les nostres inclinacions subconscients (samskaras), poden prendre el control, obstaculitzar el camí i, fins i tot, generar més karma negatiu. Agni, el foc del coneixement, te el poder de fer-los infèrtils a través de la pràctica (abhyasa) i el deseiximent (vairagya). Però això no depè ...
img 2·1 Tapaḥ Svādhyāya-Iśhvara-Praṇidhānāni Kriyā-Yogaḥ

2·1 Tapaḥ Svādhyāya-Iśhvara-Praṇidhānāni Kriyā-Yogaḥ

15 - 09 - 2014
Comentaris: { 0 }
El Kriya Ioga consisteix en la pràctica de Tapah, Svadhyaya e Ishvara Pranidhana.

A voltes dubtem si tindrem la força i la disciplina per mantenir-nos en la pràctica i caminar ferms en el dur camí que és la vida en el ioga. El Kriya Ioga és l'acció que remou aquest dubte. El Kriya ioga és l'acció que transforma les nostres vides en un ritual de servei: és una acció que sacralitza i ritualitza les nostres vides. El Kriya ioga ens permet descobrir la vocació de puresa que descansa dins de cada cor humà. El Kriya ioga és la porta cap a la pràctica, el fonament, l'arrel de qualsevol acció en ioga: Tapah, Svadhyaya, Ishvara Pranidhana.

Quan en la teva pràctica descansis l'atenció en el plexe solar, medita en la naturalesa de Tapah. Quan respiris al centre del teu cor, contempla la qualitat de Svadhyaya. Quan et concentris en l'espai entre les celles, practica Ishvara pranidhana.

El terme Kriya Yoga apareix en molts contexts de la tradición del Yoga. Kriya ve de l'arrel sànscrita KR, que significa 'acció'. Patañjali després de tancar el capítol sobre Samadhi (Samadhi Pada), obre el nou capítol sobre la pràctica (Sadhana Pada) amb aquest Sutra: presentant doncs una manera 'activa' d'arribar a tal estat. El Kriya ioga recull les accions necessàries per assolir Samadhi. En el Hatha Ioga, el terme ...