blog
img 2.2 Samādhi-bhāvanā-arthaḥ kleśa-tanū-karaṇa-arthaḥ ca

2.2 Samādhi-bhāvanā-arthaḥ kleśa-tanū-karaṇa-arthaḥ ca

24 - 11 - 2014
Comentaris: { 0 }
[El Kriya Ioga] té el propòsit de conrear samadhi i també el propòsit d'atenuar les causes d'aflicció (kleshas).

Quan el cor no vibra en la mateixa freqüència de la ment, quan no hi ha harmonia entre el que volem fer i el que fem, vol dir que un klesha està interferint. En el sutra I.24, Patanjali defineix Ishvara com el que no és alterat pels kleshas: d'aquest principi aprenem que ser afligits pels kleshas significa allunyar-nos de nosaltres mateixos, de l'Atman, i finalment d'Ishvara.

Els kleshas no són el dolor mateix, sinó la font del dolor, la seva vibració originària. Alguns afirmarien que els kleshas són la versió oriental del 'pecat'. Però el pecat és el pare de la culpa, mentre que els kleshas no tenen res a veure amb ella. Com el pecat, els kleshas són inherents a la nostra condició humana, però mentre que aquell genera culpa, aquests generen dolor.

Els kleshas són terreny adobat per al dolor. En presència seva, malgrat la nostra voluntat de mantenir-nos ferms en el camí del Ioga, els nostres hàbits antics, els nostres records i les nostres inclinacions subconscients (samskaras), poden prendre el control, obstaculitzar el camí i, fins i tot, generar més karma negatiu. Agni, el foc del coneixement, te el poder de fer-los infèrtils a través de la pràctica (abhyasa) i el deseiximent (vairagya). Però això no depèn només de la nostra voluntat, sinó que també cal un acte de gràcia per fer que una roda karmàtica viciosa esdevingui virtuosa. La medicina per atenuar a els klesha és el kriya ioga: la pràctica de Tapah, Svadhyaya i Ishvara Pranidhana.

La paraula sànscrita 'ca', que vol dir 'i', en el sentit de 'al mateix temps', ens explica que el ioga és un camí doble: d'una banda ens allunyem dels kleshas i de l'altra ens acostem al Samadhi. Simple i complicat a la vegada: per a un iogui, la realització divina i la il·luminació espiritual són un deure i un regal: 'CA' - al mateix temps.