blog
img 2·4 Avidyā kṣetram uttareṣām prasupta-tanu-vicchina-udārāṇām

2·4 Avidyā kṣetram uttareṣām prasupta-tanu-vicchina-udārāṇām

28 - 02 - 2015
Comentaris: { 0 }
La ignorància (avidyā) és el fonament dels altres kleshas, els quals poden estar latents, atenuats, interceptats o actius.

Aquest Sutra afegeix dos elements clarificadors sobre la teoria dels kleshas. El primer explica com tots els kleshas s'arrelen en avidyā, el coneixement erroni. No només avidyā és l'origen de tots els kleshas, sinó que també tots els kleshas ens porten de retorn vers avidyā quan el practicant intenta enfrontar-s'hi. Vyasa clarifica el missatge de Patañjali explicant que els kleshas no són sinó variacions del coneixement erroni, del pensar que hom sap, perquè tots ells estan tenyits per l'engany. Quan un objecte està fundat en avidyā, els altres kleshas el segueixen. Experimentem els kleshas sempre que el coneixement il·lusori està present i es redueixen quan aquest s'atenua. (Vyasa commentary on 2.4, Swami Hariharananda Aranya, Yoga philosophy of Patañjali, p.119. Traducció de l'anglès de l'autor).

La segona noció essencial que ofereix aquest sutra és que els kleshas són connaturals a la condició humana. No hi ha manera d'esborrar-los. Els podem 'esterilitzar', 'adormir', però sabem que tots els kleshas, en circumstàncies específiques, poden tornar a sorgir, encara que hagin estat ocults per molts anys. Aquí hi ha una advertència dura per al sadhaka: els kleshas no desapareixen; el practicant ha d'estar alerta i no ha de parar de practicar kriya ioga, que és el veritable antídot contra la propagació dels kleshas (Klesha-vṛtti).

Segons Patañjali, els kleshas es poden presentar en quatre estats: latents, atenuats, interceptats o actius.

Un klesha està latent quan no el percebem perquè les condicions no són propícies per a la seva manifestació. Per exemple, sempre tenim por de morir (abhinivesha), però no totes les nostres accions estan motoritzades per aquest temor. Quan sentim que estem en una situació que amenaça la nostra vida, llavors apareix el klesha i ens condueix a l'acció. De cap manera el klesha estava sota control, sinó que necessitava les condicions adequades per a activar-se.

La condició atenuada és aquella en què el klesha està present però en condicions de debilitat. Típic del sadhaka que ha practicat durant molt temps. Encara portarà la càrrega dels kleshas, però el seu pes s'haurà alleugerit, serà més fàcil de portar.

Quan la ment està dominada per un klesha, en general els altres estan inactius. Patañjali anomena aquest estat l'estat interromput o 'alternat'. Som capaços de sentir un sol dolor a la vegada. Si per exemple patim un mal de cap i un altre d'estómac, el nostre cervell enviarà impulsos d'ambdós dolors, però de forma alternada i no en simultània, tot i que els impulsos de dolor enviats són tant propers en el temps que ens semblen simultanis.

Finalment, l'estat actiu es caracteritza per l'absència de control: es tracta de la condició ordinària del gènere humà.

La pràctica de ioga no només atenua els estats d'aflicció (kleshas), sinó que permet al sadhaka arribar al prasamkhyana o el 'coneixement que discrimina la realitat d'allò il·lusori'. Una vegada que el iogui ho ha aconseguit i es manté connectat amb l'essència primària de la realitat i no amb les seves aparences; quan el iogui aconsegueix la realitat conreant la humilitat i la consciència de avidyā, llavors avidyā, el klesha mare, s'asseca i es torna estèril. Les llavors de l'aflicció hi segueixen sent però ja no es propaguen, no donen més fruits. Les llavors del sofriment cremen al foc del coneixement, que destrueix la seva potencialitat de germinació. (G. Maehle, Ashtanga Ioga, pàg. 188).

Aquest és el resultat de la pràctica llarga i ininterrompuda del kriya ioga: cremar les llavors del sofriment, trobar pau en l'essència de la realitat, en la seva simplicitat, en la seva essencialitat, en la seva infinita saviesa.