Preus

Inscripció 35 €

Quotes amb inscripció i domiciliació bancària

Horari complet mensual (amb inscripció i domiciliació)  80 €

Classes il·limitades 3 mesos  210 €

Classes il·limitades 6 mesos (inscripció de regal)  400 €

Classes il·limitades 12 mesos (inscripció de regal)  760 €

Quota rosa (majors de 65 anys)  65 €

Quota rosa 3 mesos  176 €

Quota rosa 6 mesos (inscripció de regal)  332 €

Quota rosa 12 mesos (inscripció de regal)   624 €

Happy hours 40 (Accés només a les 8:00 o 14:15 de dll a dv)  40 €

Quota -26 amb inscripció  65 €

2 dies a la setmana  65 €

Sala Silenci (Meditacions)  40 €

Quotes sense inscripció

Horari complet mensual  (sense inscripció)  90 €

Horari complert 3 mesos (sense inscripció)  243 €

Horari complert 6 mesos (sense inscripció)  380 €

Horari complert 12 mesos (sense inscripció)  720 €

Quota Rosa sense inscripció  75 €

Quota Rosa 3 mesos (sense inscripció)  200 €

Quota -26 sense inscripció  75 €

Abonament

Abonament 10 classes  110 €

Abonament 20 classes  220 €

Abonament jove 10 classes (Menors de 25 anys)  60 €

Entrades puntuals

Classe solta  12 €

Maha Shadana  15 €

Una setmana  40 €

Alumne fora del seu horari  6 €

Classe de prova  10 €

l’import es descomptarà de la inscripció en cas d’alta.

Individuals

Classes particulars  50 €

Manteniment

Quota manteniment (mínim 2 mesos)  15 €

Si un alumne es dona de baixa, haurà de pagar matrícula en donar-se d'alta de nou

Tots els preus inclouen I.V.A.
Preus vàlids a partir del 1-01-2018.
Aquestes tarifes no inclouen tallers o cursos que es programin a part de l'horari regular.